FOGLI
millimetri
pollici
A0
841 x 1.189
33 x 47
A1
594 x 841
23 x 33
A2
420 x 594
16,5 x 23
A3
297 x 420
11,5 x 16,5
A4
210 x 297
8,3 x 11,7
A5
148 x 210
5,8 x 8,3
B0
1.000 x 1.414
39,37 x 55,67
B1
700 x 1.000
27,83 x 39,37
B2
500 x 707
19,69 x 27,83
B3
353 x 500
13,90 x 19,69
B4
250 x 353
9,84 x 13,90
B5
176 x 250
6,93 x 9,84
Protocollo
320 x 440
12,60 x 17,32


BUSTE
millimetri
Busta bianca commerciale
110 x 230
Busta bianca
114 x 162
Busta gialla
180 x 240
Busta gialla
230 x 320
Busta a sacco
190 x 260
Busta a sacco
230 x 330

Argomenti correlati

 Tabelle